Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.Skrzydlica.pl jest firma:

REEF-AT-HOME S.C. Michał Wilk i Bartłomiej Sarecki
ul. Jaworzańska 166
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-214-10-64

zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklepem.

Zamówienia towarów i ich realizacja:

1. Zamówienie w sklepie Skrzydlica.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową – tzn. nie wszystkie produkty są dostępne „od ręki”.
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście Klient otrzymuje nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługa sklepu.
12. Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie Sklepu, zamówienie wysyłane jest następnego dnia roboczego.
13. Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
14. Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.
15. Od kwoty 200zł przy zakupie chemii i sprzętu przesyłka jest bezpłatna

Zamawianie żywych zwierząt:

1. Sklep nie ustala minimalnej wartości zamówienia na żywe zwierzęta, jednakże w przypadku zamówienia na kwotę niższą niż 300 PLN klient zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 20PLN za spakowanie i wysłanie przesyłki, powyżej kwoty 300PLN takiej dodatkowej opłaty nie ma.

2. Zamówienie w sklepie Skrzydlica.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.

3. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.

7. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.

8. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

11. Po złożeniu zamówienia sklep rezerwuje zamówione zwierzę na okres do 7 dni.

12. Klient ma 7 dni /od daty złożenia zamówienia/ na wpłatę środków za zakupione zwierzę.

13 Kwota wpłacana przez Klienta powinna być powiększona o opłatę transportową wynoszącą 30 PLN oraz ewentualnie 20 PLN przy zamówieniu na kwotę niższą niż 200 PLN.

14. Jeżeli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia Klient nie wpłaci środków na konto Sklepu, rezerwacja zostaje anulowana.

15. Zamówione zwierzę wysyłane jest do Klienta po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

16. Nie wysyłamy zwierząt za pobraniem.

17. Termin realizacji ustalany jest z Klientem indywidualnie.

18. Dokładamy wszelkich starań aby zwierzęta dotarły do Państwa zdrowe i żywe jednak nie możemy dać gwarancji, że zwierze będzie żyło i dobrze się czuło w Państwa zbiorniku.

19. Wszystkie ryby oferowane przez firmę Skrzydlica.pl są kwarantannowane przez okres minimum 6 dni licząc od następnego dnia po dostawie.

20. Przesyłka kurierem do godz. 12, musi być potwierdzona przez nas czy jest możliwość wysyłki do danej miejscowości. Ogólnie nie preferujemy wysyłki żywych zwierząt kurierem i nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności.

Zwroty, gwarancja oraz reklamacja:

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, art. 27. W przypadku odstąpienia od umowy, towar musi być odesłany do siedziby Sklepu w stanie idealnym, nieuszkodzonym w oryginalnym pudełku. Koszty odesłania towaru ponosi firma REEF-AT-HOME S.C.  ale tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

2. Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w naszym sklepie stacjonarnym. Ale jeżeli rzecz nie spełniła jego wymagań nie może jej używać dowolnie. W razie użycia sprzętu i chęci odstąpienia od umowy firma REEF-AT-HOME S.C. ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

3. Sklep nie odpowiada za czas, jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

4. Sklep odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez Klienta, chyba że ten sam zaproponował firmę kurierską (Kodeks cywilny, art. 548 § 3.).

5. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, przed upływem tego czasu informujemy Klienta o sposobie w jaki rozwiążemy sprawę.

6. W przypadku reklamacji towaru Klient musi powiadomić sklep Skrzydlica.pl drogą mailową lub telefonicznie, a następnie odesłać towar do siedziby sklepu. Koszt odesłania towaru ponosi firma REEF-AT-HOME S.C.

Poufność danych:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma REEF-AT-HOME S.C. Michał Wilk i Bartłomiej Sarecki.
2. REEF-AT-HOME S.C. jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
4. Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w sklepie internetowym jest Sprzedawca.
 2. W przypadku zakupów i rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania/ siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. za zgodą Użytkownika w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) i b) RODO;
  1. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Skrzydlica.pl odpowiedzialni za obsługę Sklepu internetowego skrzydlica.pl i realizację transakcji. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma zostanie przez Kupującego wybrana) lub instytucjom kredytującym (w razie zakupu na raty), a także podmiotom prowadzącym salony partnerskie w przypadku dokonania przez Użytkownika Rezerwacji towaru w salonie partnerskim.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania konta Użytkownika założonego w Sklepie internetowym skrzydlica.pl – do chwili jego usunięcia oraz przez ewentualnie dalszy okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tego uprawnienia możne skorzystać z opcji dostępnych po zalogowaniu na swoje konto lub skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@skrzydlica.pl. Sprzedawca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych osobowych, którymi administruje, w tym m.in. szyfrowanie strony www przed przesłaniem w celu zapobieżenia pozyskiwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pomocą certyfikatu SSL.
 7. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika.
 8. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, czyli cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@skrzydlica.pl.
 9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
 11. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla ich celów marketingowych

Administrator prowadzi profilowanie w sposób zautomatyzowany w celu analizy lokalizacji, danych demograficznych, zainteresowań pod względem aktywności na swojej witrynie w celu lepszego dopasowania wyświetlanych informacji do danej osoby

 

Inne informacje:

1. Wszystkie ceny podane w sklepie Skrzydlica.pl są cenami brutto.
2. Promocje i rabaty nie sumują się.
3. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
4. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.